Kvaliteta zraka je pomembna za naše zdravje

Raziskave so pokazale, da v povprečju vsaka oseba  vdihne približno 11.000 litrov sobnega zraka vsak dan, pri čemer nas večina ljudi preživi 90 % svojega časa v notranjih prostorih, od tega devet ur na dan v skupnih prostorih, ki jih delimo z ostalimi.

Strokovnjaki opozarjajo

Prav zato je kakovost zraka v notranjih prostorih enako pomembna, tako za naše vsakdanje počutje kot za zdravje. Strokovnjaki opozarjajo, da je zrak v notranjih prostorih pogosto veliko slabše kakovosti. Glavna vzroka sta od slabo zračenje in ventilacijski sistemi, ki nimajo visoko učinkovitih čistilnih, HEPA filtrov. Zrak v notranjih prostorih je lahko zato tudi do petkrat bolj onesnažen od zraka zunaj.

Kaj se zadržuje v zraku v notranjih prostorih?

V zimskem času večino časa vdihujemo zrak v notranjih prostorih. Zaradi izgube toplote zračimo prostor manj. V prostoru tak zrak lahko hitro postane umazan in celo škodljiv za naše zdravje, saj vsebuje delce, ki jih ne vidimo in občutimo.

Virusi in bakterije

Virusi gripe se dokazano prenašajo po zraku s kašljanjem ali kihanjem preko kapljic, ki so manjše od 10 mikronov ter z govorjenjem po zraku preko majhnih delcev, ki so manjši od 0,5 mikronov.

Viri v notranjostih: ljudje in aktivnosti, prah, kurjava, ipd.

Rešitev: filter HEPA AeraMax ujame in zadrži 99,99°% delcev v zraku. Protimikrobna obdelava filtra HEPA učinkovito zavira razvoj bakterij in gliv na filtru.

Alergeni

Za različnimi alergijami trpi približno 40 % Evropejcev. Alergijske reakcije lahko sprožijo dražljaji, ki so prisotni v zraku, npr. sezonski cvetni prah, plesni, hišni prah, pršice ipd. Alergeni povzročajo pri astmatikih tudi težave z dihali. Astma prizadene vsakega desetega otroka.

Viri v notranjosti: cvetni prah, hišni prah, alergeni.

Rešitev: filter HEPA AeraMax ujame in zadrži 99,99°% delcev v zraku. Protimikrobna obdelava filtra HEPA učinkovito zavira razvoj bakterij in gliv na filtru.

Vonjave

V notranjih prostorih so prisotne različne vonjave, kar lahko negativno vpliva na kakovost zraka v prostoru. Najpogostejši vir vonjav v zaprtih prostorih so hrana, toaletni prostori, čistila ter druge človeške dejavnosti.

Viri v notranjosti: ljudje in aktivnosti, kuhanje, uporaba različnih čistil, slabo prezračevanje ipd.

Rešitev: aktivno oglje AeraMax, ki absorbira neprijetne vonjave.

Hlapne spojine

VOC so organske spojine, ki vsebujejo ogljik, vodik in ostale elemente, in imajo pri sobni temperaturi visok parni tlak, zato zlahka izhlapijo. Koncentracije številnih VOC so do desetkrat višje v zaprtih prostorih kot na prostem in onesnažujejo zrak.

Viri v notranjosti: čistila in razkužila, osvežilci zraka, kurilno olje, bencin, barve, laki, lepila, talna obloga, tiskalniki in kopirni stroji ipd.

Rešitev: aktivno oglje AeraMax, ki absorbira absorbira hlapne spojin iz zraka.

Pomen velikosti delcev

Primeri velikosti delcev

Tako kot je pomembno razumeti, kaj je v zraku, je pomebno tudi razumeti velikost delcev in njihov vpliv na dobro počutje. Človeško oko lahko vidi mikrone velikosti 25 ali več. Vse kar je manjše je nevidno našim očem, kar pa lahko predstavlja še večje tveganje, saj so hkrati dovolj majhni, da pridejo v naša pljuča.

Onesnažen zrak in vpliv na naše zdravje

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih negativno vpliva na naše zdravje, saj dokazano lahko sproži različne bolezenske simptome. Raziskave kažejo visoko stopnjo povezanosti onesnaževal v zraku z boleznimi srca in ožilja, dihal, nevrološkimi obolenji, sladkorno boleznijo in težavami v reproduktivnem zdravju.

Ne smemo pa zanemariti tudi t.i. sindroma bolnih stavb (SBS). Raziskovalci ocenjujejo, da so z njim povezani simptomi kot so glavobol, utrujenost, draženje oči, nosu ali grla, ipd. Razloge za pojav sindroma je težje ugotoviti, pojavlja pa se v klimatiziranih stavbah, kjer oken ni mogoče odpreti oziroma kjer prezračevanje, ogrevanje in razsvetljava niso ustrezni.

V času energetske krize je pri pregledu možnosti za zagotavljanje kakovostnega zraka tudi v notranjih prostorih pomemben tudi podatek, da so zaradi odpiranja oken v nekaterih prostorih toplotne izgube ocenjene na 44 %. Kakovost zraka v zaprtih prostorih lahko izboljšate in hkrati varčujete z energijo s profesionalnimi čistilci zraka sistema AeraMax Pro.